top of page

Over deze site  /  About this site

Met deze site wil ik, Yuko Ogino, een Japanse vrouw, geboren en getogen in Kyoto, mijn dagelijkse ervaringen met het wonen in Nederland met u delen. Het leven in Nederland kenmerkt zich in het voortdurend zoeken naar een balans tussen Japanse tradities en moderne gewoontes.

I'm Yuko Ogino, a Japanese woman born and raised in Kyoto. I want to share with you my daily experiences living in the Netherlands. My life in the Netherlands is characterized by a constant search for a balance between Japanese traditions and modern customs.

bottom of page